.

.

BENVINGUTS AL BLOG DE MANISES EN LLINEA · BIENVENIDOS AL BLOG DE MANISES EN LÍNEA · WELCOME TO THE BLOG OF MANISES ONLINE · BIENVENUE SUR LE BLOG DE MANISES EN LIGNE

.

.

.

.

.

.

AGENDA MANISERA, DICIEMBRE 2017

AGENDA MANISERA, DICIEMBRE 2017

AM 01

AM 01

AM 02, DIA 16, TEATRE EN EL GERMANIES

AM 02, DIA 16, TEATRE EN EL GERMANIES

AM 03, ACTRIUS I ACTORS

AM 03, ACTRIUS I ACTORS

AM 04

AM 04

.

.

ACV 02

ACV 02

ACV 03

ACV 03
.

ACV 01

ACV 01

ACV 04

ACV 04

ACV 06 MUSEO GLEZ MARTÍ (01 al 31 de Diciembre 2017)

ACV 06 MUSEO GLEZ MARTÍ (01 al 31 de Diciembre 2017)

.

.

.

.
manises

REP 01

REP 01
.
MANISES

.

.
MANISES

REP 02

REP 02
.
MANISES

.

.
MANISES

REP 03

REP 03
MANISES

.

.
MANISES

REP 04

REP 04
MANISES

.

.
MANISES

REP 05

REP 05
MANISES

.

.
manises

REP 06

REP 06
MANISES

.

.
MANISES

REP 07

REP 07
MANISES

.

.
MANISES

REP 08

REP 08
MANISES

.

.
MANISES

REP 09

REP 09
MANISES

-

-
MANISES

REP 10

REP 10
MANISES

ESTE BLOG ESTA ESCRIT EN IDIOMA VALENCIÀ, NORMES DE LA R.A.C.V. (REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA), NORMES D'EL PUIG, I EN CASTELLÀ O ESPAÑOL

lunes, 7 de marzo de 2011

CARRERS DE MANISES - CALLES DE MANISES

CARRERS DE MANISES

En els Carrers d'un Poble, es reflectix la Historia d'una Ciutat. Es el modo i la forma de fer un reconeiximent a totes eixes persones que han portat avant la bandera i l'amor al seu Poble.

Fent un recorregut per Manises i mirant els Noms dels Carrers:

www.manisesonline.com/carrersdemanises/pdf

em done conte que existixen deficiencies que cal solucionar. Baix el meu punt de vista, estos son els canvis mes importants que faria falta portar a terme.

Este model que ara es mostra, en el nom de CARRER, PASSEIG, AVINGUDA o PLAÇA, es u dels molts que es podrian utilisar. Sols canvia, del model que fins ara esta utilisant-se, per que el rotul esta tancat en una taulell-senefa blava.

1. FALTEN MES NOMS DE PERSONES DE MANISES, QUE ES PODEN ROTULAR EN ELS CARRERS NOUS QUE ESTAN CREANT-SE I EN ATRES QUE -COM HUI EN DIA NO TENEN SENTIT- ES PODEN POSAR, AFEGINT DESPRES EL " ANTIC CARRER . . . . ".

2. EXISTIXEN NOMS DE CARRERS QUE YA NO CONSERVEN EL SEU NOM, QUE PEL TEMPS HA DEGENERAT EN ATRE QUE NO TE RES QUE VORE EN L'ORIGINAL I QUE FARIA FALTA SOLUCIONAR.

Nom original

Nom que ara te ( u d'ells )

Nom que ara te ( u d'ells )

3. ES TENEN QUE REPASSAR ELS NOMS I ROTULS QUE FINS ARA ESTAN; POSAR ELS QUE FALTEN I LLEVAR ELS QUE SOBREN. FA FALTA MANTENIMENT.

Es manté en una fusta.

Este nom de carrer servix per a dos,
u es el que dona a l'ambulatori de
Manises, servici d'urgencies.

Este rotul està en el cantó del
Carrer de Guillermo de Osma,
cantó a la porta principal de
l'ambulatori, Carrer de Peset Aleixandre.

Este rotul està en el cantó del
Carrer de Guillermo de Osma,
cantó a la porta principal de
l'ambulatori, Carrer de Peset Aleixandre.

Crec que no es la millor forma de
posar el rotul del carrer.

Este carrer de José Mª Carpintero
li llevaren el rotul fa temps i
encara no en te.
El carrer no te nom.

Aço es lo que queda del carrer.
El carrer no te atre rotul.

4. QUAN ES POSE ATRE ROTUL, EL NOM DEL CARRER, AVINGUDA, PASSEIG O PLAÇA, ES TINDRIA QUE POSAR EN UN POC MES DE GUST, CREANT UNA NORMATIVA PER A QUE TOTS ELS ROTULS -D'UN MATEIX CARRER- FOREN IGUAL, DE LA MATEIXA TECNICA, I POSANT ELS ROTULS QUE FEREN FALTA, NO ESCATIMANT LA CANTITAT I DEIXANT EL CARRER A MIGES.5. QUE EL ROTUL QUE SE COLOQUE SIGA EXPLICIT, QUE EN EL NOM S'EXPLIQUE -PER LO MANCO- EL MOTIU DE SER MEREIXEDOR DE TAL HONOR.


6. EXISTIXEN CARRERS QUE PEL SEU NOM, PER LO QUE REPRESENTEN, ES DURIEN DE CANVIAR DE LLOC, I MES SI EIXE CARRER NO TE CAP DE VEÏNAT, CAP FINCA ON VIXQUEN.

ASSUCACS DE MANISES

"CALLES SIN SALIDA DE MANISES"

Dins de la categoría de Carrers, existixen atre tipo de carrers, que son el ASSUCACS ( en Idioma Valencià ), que significa "CALLES SIN SALIDA".

En Manises n’hi han –no molts- pero existixen i els vaig a donar a coneixer.

Manises, 8 de Març de 2011

Montage, fotos i texts de Pepe Esteve.

No hay comentarios:

Publicar un comentario