BENVINGUTS AL BLOG DE MANISES EN LLINEA · BIENVENIDOS AL BLOG DE MANISES EN LÍNEA · WELCOME TO THE BLOG OF MANISES ONLINE · BIENVENUE SUR LE BLOG DE MANISES EN LIGNE

AGENDA MANISERA, JUNY/JUNIO 2018

AGENDA MANISERA, JUNY/JUNIO 2018

AM 02

AM 02

AM 04

AM 04

AM 01

AM 01

AM 05, fútbol

AM 05, fútbol

AM 03, MUNDIAL DE FÚTBOL

AM 03, MUNDIAL DE FÚTBOL

ACV 02

ACV 02
.

ACV 03

ACV 03

ACV 01

ACV 01

ACV 04, MUSEO GLEZ MARTÍ (01 al 30 de Junio de 2018)

ACV 04, MUSEO GLEZ MARTÍ (01 al 30 de Junio de 2018)

ESTE DUMENGE 3 DE JUNY S’HA CELEBRAT EL PRIMER MEMORIAL DEDICAT A JUAN BLASCO NAVARRO. PUNCHA EN ESTA FOTO PER A + INFO

REP 01, MEMORIAL A JUAN BLASCO NAVARRO "TALES"

REP 01, MEMORIAL A JUAN BLASCO NAVARRO "TALES"
.

EN EL “TRINQUET MUNICIPAL” SE HA CELEBRADO EL 1ER MEMORIAL DEDICADO A JUAN BLASCO NAVARRO. PINCHA EN LA FOTO PARA + INFORMACIÓN

PER VOTACIÓ POPULAR, EL NOU PARC –SITUAT EN LA PLAÇA DEL GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO- PORTARÀ EL NOM DE L’EMPRESARIA, MANISERA ILUSTRE: CARMEN CARPINTERO MORA. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO

REP 02, PARC DE CARMEN CARPINTERO MORA

REP 02, PARC DE CARMEN CARPINTERO MORA
.

EL AYUNTAMIENTO DE MANISES, POR MEDIO DE UNA NOTA DE PRENSA, INFORMA QUE EL NUEVO PARQUE –SITUADO EN LA PLAZA DEL GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO- LLEVARÁ EL NOMBRE DE LA EMPRESARIA, MANISERA ILUSTRE: CARMEN CARPINTERO MORA. PINCHE EN LA FOTO PARA + INFORMACIÓN

XIII MOSTRA DE SAINETS EN LLENGUA VALENCIANA. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO

REP 03, MOSTRA DE SAINETS EN LLENGUA VALENCIANA

SE HA CELEBRADO LA “XIII MOSTRA DE SAINETS EN LLENGUA VALENCIANA”, CON LA DISTINCIÓN A MIGUEL SURIA ALBIÑANA Y PAQUI GUARDIOLA PEDRO. PINCHE EN LA FOTO PARA + INFO

EN EL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS MANISES HA REBUT LA VISITA D’UN GRAPAT DE MANISERS I D’ATRES POBLES DE L’ENTORN, PER A CONEIXER ELS SEUS MUSEUS. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO

REP 04, Dia Internacional dels Museus

MANISES
MANISES

REP 05

MANISES
MANISES

REP 06

CELEBRANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS MANISES HA RECIBIDO A UN NUMEROSO GRUPO DE PERSONAS INTERESADAS EN CONOCER LA RIQUEZA CERÁMICA QUE GUARDA EN SUS MUSEOS. PINCHE EN LA FOTO PARA + INFORMACIÓN

MANISES

REP 07, SEMANA DEL MAJOR 2018

MANISES

SOLEMNITAT EN LA CELEBRACIO DE LES XL HORES EN LA PARROQUIA DE SANT JOAN BATISTE. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO

REP 08, DIA 22 LES XL HORES

REP 08, DIA 22 LES XL HORES

SE HA CELEBRADO LA FIESTA DE LAS XL HORAS CON GRAN SOLEMNIDAD Y ASISTENCIA DE FELIGRESES EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA. PICHE EN LA FOTO PARA + INFO

CONCERT EN L’AUDITORI GERMANIES EN L’ARTISTICA MANISENSE I L’ORQUESTA DE BRUCHSAL (ALEMANIA). PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO

REP 09, CONCIERTO EN EL AUDITORIO GERMANÍAS

HA TENIDO LUGAR UN EXTRAORDINARIO CONCIERTO DE LAS ORQUESTAS DE LA ARTÍSTICA MANISENSE Y LA JOVEN ORQUESTA DE BRUCHSAL (ALEMANIA). PINCHE EN LA FOTO PARA + INFORMACIÓN

MANISES

REP 10, LA HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO CELEBRA SU 75 ANIVERSARIO

REP 10, LA HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO CELEBRA SU 75 ANIVERSARIO
MANISES

ESTE BLOG ESTA ESCRIT EN IDIOMA VALENCIÀ, NORMES DE LA R.A.C.V. (REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA), NORMES D'EL PUIG, I EN CASTELLÀ O ESPAÑOL

martes, 23 de julio de 2013

PROGRAMA DE FESTES A LES SANTES ESCUDELLERES DE 2013


Articul Bilingüe


Idioma Valencià

MANISES I EL SEU PATRIMONI CULTURAL

Una vegada acabades les festes de Juliol, en les que Manises i els manisers li dediquen a les seues Santes Patrones Justa i Rufina, pose en el Blog est articul que'ls Clavaris m'han publicat en el programa de festes d'est any 2013.
En ell vaig a reflectir tres aspectes -dins del Patrimoni Cultural Maniser- que, baix el meu particular punt de vista, crec que per part dels governants i particulars d'este Poble, deuriem de portar avant, ab el fi de donar-li a la Nostra Ciutat un impuls cultural i patrimonial que a hores de hui cal donar-li, en una presa de postura mes ferma i decidida, que fins a dia de hui tenim.
Els tres aspectes son:
  • MUSEU DE CERÀMICA DE MANISES.
  • MUSEU DE CERÀMICA POPULAR CONTEMPORÀNEA.
  • LA FÀBRICA - MUSEU DE JOSÉ GIMENO MARTÍNEZ.

Frontera del Museu de Ceramica de Manises, en el carrer del Sagrari nº 22
Tenim la sort de ser un Poble en Historia, en un gran Patrimoni Cultural Tangible, que compren una milenaria Historia i que quant mes busquem i furguem, mes n'encontrem.
Actualment -i per citar lo que està a l'alcanç de tots- una de les singularitats propies de Manises, es el Museu de Ceramica, fundat en l'any 1967 i que exhibix una gran part de la nostra Historia -pero que no és la unica- i d'unes caracteristiques molt concretes en peces i anys.
Teoricament -i deuria de ser en la practica- el Museu de Ceramica tindria que ser l'agent dinamisador de l'activitat cultural de Manises, dirigida, principalment, a difondre i donar a coneixer el nostre llegat cultural ceramic, que per ad aixo es va crear. Un eixemple, sense anar mes llunt, son les activitats del Museu de Ceramica González Martí de Valencia, que patrocina i crea activitats culturals, al marge, i com a complement, de la seua activitat museistica, i que es pot llegir en la seua plana uep o quan s'ìnforma pels diversos mijos de comunicacio.
El Museu de Ceramica de Manises crec que a part de convocar la Bienal de Ceramica, deuria de fer alguna cosa mes cara al poble, com informar, crear, promoure, invitar i reunir als diferents colectius ceramistes i pintors que encara te Manises. El Museu és del Poble i per tant deu d'estar mes integrat en la societat, te que aplegar ad ells per mig d'informacio que'ls recorde que tenim un Gran Museu en fons molts importants i que deurien d'obrir-se a l'estudi i divulgacio de Manises, en general i als ceramistes en particular.
Particularment encontre deficiencies que no acaben de tindre explicacio i que, baix el meu punt de vista, es deurien de subsanar. Deficiencies que he patit en el moment d'intentar obtindre o ampliar informacio.
Amfora que està en la sala del Ceramiste José Gimeno
No entenc cóm el Museu no te una plana uep en internet, on es done informacio de tots els fons ceramics que posseïx. Tambe encontre a faltar una relacio dels fons bibliografics que te (els he vist i fullejat) i que son molt importants, que servirien per a que tot lo mon -des de tots els racons, tant de Manises, com de l'estranger- poguera estar al dia de lo que pot encontrar. Son llibres interessants i que als estudiosos de la nostra ceramica els vindria molt be que en l'enllaç que existix del Museu, es poguera consultar i no fora precis anar al Museu i buscar en els llistats que ara existixen i a on es molt complicat -per no dir impossible- encontrar lo que se vol.
Sala del ceramiste José Gimeno Martínez, la unica que deixen fotografiar.
Encara entenc manco que no es puguen vore per internet, en el segle XXI, en l'era de la tecnologia, el contingut del Museu, que no es puguen fer fotografies (no mes de l'entrà, on està la sala del Ceramiste José Gimeno), quan en la gran majoria del Museus d'Espanya i de l'estranger no hi ha cap d'impediment.
En Londres, el Museu Victoria i Alberto, no posa cap d'inconvenient per a que es puguen fer fotografies i els manisers que van poden recrear-se mirant i fotografiant les peces que alli s'encontren. Atre eixemple està en Madrit en l'Institut de Valencia de Don Juan, creat per Guillermo Joaquín de Osma, al que Manises li te dedicat un carrer i del que yo he posat la seua biografia en el meu Blog. Ad este Museu, de titularitat particular, tinc que donar-li les gracies per que sense cap problema m'han enviat fotografies (antigues fotografies) sobre ell, i Donya Cristina Patearroyo Lacaba -actual Conservadora de l'Institut- m'ha donat l'autorisacio per a que en el proxim viage a Madrit, passe per l'Institut i faça un reportage sobre el Museu, principalment sobre les mes de 550 peces de reflex metalic que alli estan expostes. Una de les premises de Guillermo Joaquin de Osma, i aixina heu fa constar en el seu llegat, es que autorisa a la fundacio -i als seus directius- a difondre tot lo que ell en la seua vida va poder arreplegar per a que es puga coneixer i admirar.
En Valencia, sense anar mes llunt tinc un reportage fotografic sobre el Museu de Ciencies Naturals, en el que no vaig tindre cap problema, al contrari, tot varen ser facilitats. Aixo fa que s'interessen i quan viages a Londres, Madrit o Valencia, vullgues anar per a coneixer en persona les maravelles que alli s'encontren. ¿Manises i el seu Museu de Ceramica és mes que estos Museus?. ¿Tan importants es cregam que som que no deixem que es puga admirar lo que tenim?. Crec que es deuria replantejar este tipo de postures i ademes de posar al Museu en el segle XXI, en tots els alvanços tecnologics, per a que des de casa -estigues on estigues- poder coneixer tot lo bo que tenim, i ahi incloc els llistat i actualisacions de les adquisicions, els escrits fets pel Museu en treballs, els articuls publicats en revistes, ya siguen locals o de fora, etc., etc.
Fotografia on es pot vore al primer director del Museu José Royo Vilar en unes de les peces que deuen d'estar en l'almagasen guardades.
Respecte al l'espai fisic del Museu, si no volem tocar-lo com està ara, deuriem de fer un esforç i ampliar-lo. Hui en dia tenim possibilitats, existixen cases llindants al Museu, i -encara que diuen que no hi han diners- (abans tampoc hi havien) es una necessitat; pero encara es mes necessari fer una bona planificacio, a curt terme, sobre el Museu. ¿A on estan els premis de les Bienals?. ¿A on estan els quadres que Luis Garcia Oliver i atres pintors varen regalar al Museu?. ¿A on estan totes les peces que s'han regalat al Museu per particulars de Manises?. ¿A on estan les joyes que la sala de Juan Bautista Huerta tenia en el Museu?. ¿A on estan les pertenencies de Dalfó Sanchis Causa tenia en sa casa, ara Museu?. Pense que estos tesors deuen d'estar guardats en l'almagasen , morint-se de vells. No es el lloc que'ls correspon, es deuen d'expondre per a que tots coneguen el llegat, d'a on venim i a on estem.
Es necessari que'l Museu forme part de la nostra societat, per eixemple: ¿Es té en conte als antics directors o colaboradors del Museu, o als que han donat peces o als estudiosos o professionals de la ceramica, ya siga de Manises o de fora, convidant-los als actes inaugurals que puguen fer-se?. Mereixen un respecte ya que gracies ad ells hui tenim el Museu que tenim i és lo que és.
Frontera del Museu, a on es pot vore el quadro de taulells que falta. Foto feta el 12 de Juliol de 2013.
Respecte a l'mage del Museu es deuria de cuidar, ya que en la frontera existix (existia) un quadro de taulells, que la Direccio General del Patrimoni Cultural Valencià el va declarar B.I.L. (Be d'Interes Local) el 20 de Juny de 1995. Fa 2 anys que ya no està, es va trencar i encara no s'ha repost. L'Ajuntament de Manises no està complint en els seus deures, ya que declarar B.I.L. este panel de taulells, comporta el manteniment i restauracio a la major brevetat.
MUSEU DE CERÀMICA POPULAR CONTEMPORÀNEA
Vista de l'edifici AVEC GREMI
Manises es més de lo que hui en dia es mostra en el Museu. És molt més. Qualsevol que visite Manises tindra una visio molt pobra i curta de la nostra artesania. Yo que he tingut lo sort d'entrar en mes del 80 % de les fabriques de Manises, primer -de jove- per motius del meu treball i despres com a exportador, crec que no hem valorat degudament la bellea i el treball dels nostres artesans. No som capaços de reconeixer i donar el valor que té a tota un serie de persones que en imaginacio, originalitat, tecnica i diversificacio en la fabricacio, han fet gojar i admirar els seus treballs en les maravelloses peces que han eixit dels nostres tallers manisers i que han aplegat a tot lo mon.

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI 

                                   Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI 
En l'any 2010 vaig presentar un escrit en l'Ajuntament de Manises i posteriorment a AVEC – GREMI, per a solicitar l'estudi de la creacio d'un Museu de Ceramica Popular Contemporanea. Una entrevista, bones paraules, cap contestacio per escrit, i fins hui. No me val eixe teoric recolzament a la ceramica que es traduïx en una ajuda economica anual que no soluciona res. I no parle sols de les institucions, en este cas de l'Ajuntament de Manises, no, parle en general, en el soport d'un poble que fins fa 15 anys estava en primera llinea en quant a fabriques en actiu i exportacio, i que hui en dia no s'enrecorda del seu passat recent que li ha donat gloria i renom a la Ciutat.

                                   Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI 


Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI
Crec que per a que poguera funcionar esta proposta una de les possibilitats es la creacio d'una Fundacio privà, on en aportacions de ceramistes o no i de manisers en general, es poguera aportar lo minim exigit per a començar, en uns beneficis fiscals, tant per a persones fisiques com a empreses establits per llei.

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI


Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI


Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI
Tenim un edifici que es va crear per a fomentar i divulgar la nostra senya d'identitat mes internacional: La Ceramica. Est edifici es el d'AVEC-GREMI. Te les condicions adequades i es lo suficientment gran per a que puga albergar un gran Museu on es recull totes les manifestacions artistiques que han existit i que complementaria al Museu de Ceramica que en estos moments existix.

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI


Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI


Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI
En este edifici es podria -ademes de tindre eixa exposicio- anar ampliant la biblioteca actual i on es poguera consultar tota l'informacio sobre la nostra ceramica, aixina com dels fabricants de cada epoca i ¡¡¡ MOLT IMPORTANT !!! de tots els catalecs que les fabriques feen i poder-los guardar com a font de consulta i Historia que han donant el renom internacional a Manises.

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI 

Artesania que està en l'exposicio de José Cases Cerveró 
El buscar -encara estem a temps- als fabricants i demanar-los que aporten els seus particulars archius, i inclus originals de peces que jamai es van a tornar a fer i que poc a poc van desapareguent a l'igual que les persones. En este recopilacio incloc a les atres empreses auxiliars que han segut -i algunes encara existixen- el soport de tot lo que Manises i la seua artesania ha alvançat, com les fabriques de verniços, de fanc, colors, forns, etc. Alguna cosa s'està fent en l'Associacio AVEC-GREMI -sobre tot en l'apartat de recopilar informacio i catalecs, pero fa falta mes.

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI
¿D'aci 10 anys algun jove s'enrecordara de la nostra ceramica-mayolica que en l'any 2000 es fea en Manises?. Reproduïxc algunes peces escollides arreu, com a mostra. ¿Serem capaços de reconeixer-les com a nostres d'aci 10 anys?. ¿Serem tan insensibles que deixarem que es perga tot el patrimoni que ha fet que Manises haixca segut -com mos s'ompli la boca quan diem: Breçol de la Ceramica?.

Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI


Artesania que està en l'exposicio d'AVEC GREMI


Artesania que està en els catalecs de La Egipcia. 

Artesania que està en els catalecs de La Egipcia. 
¿Perqué deixem que la Nostra Historia es despersonalise i es perga?. Sabem que en la decada de 1960 i 1970 del Segle XX, Manises era la principal productora de material sanitari d'Espanya, i que suministrava lavabos, cisternes, bidets, waters, plats de ducha, saboneres, sifons per a canalisacions i tuberies, i per als malats a tota l'industria de la construccio que hi havia en Espanya i part de l'estranger. ¿Anem a deixar passar l'oportunitat de fer una sala en eixe necessari Museu que recorde el treball i l'esforç dels manisers de l'epoca?. Quan per qualsevol cosa atres pobles fan una gran festa i commemoren acontenyiments manco rellevants, ho aplaudim, pero aci, mosatros, deixem passar el temps i no enaltim lo que Manises i els seus habitants han representat.
Atre buit que es podria omplir es el de poder acollir als ceramistes jubilats o en actiu que volgueren fer una associacio per a intercanviar opinions, coneiximents i tecniques per a fer ceramica, algunes d'elles ya desaparegudes i que culturalment no mos podem permitir que desapareguen. Esta associacio podria desenrollar i acabar sent un Taller de Restauracio que aportara faena i llocs de treball per a Manises, en una total plena garantia de coneiximents i qualificacio, tant pels mestres com dels alumnes.
MUSEU DE LA CERAMICA VALENCIANA
JOSÉ GIMENO MARTÍNEZ
Logo de La Cerámica Valenciana
Si existix un Museu particular, que no rep cap tipo de subvencio o ajuda de ningú, eixe es el de La Cerámica Valenciana de José Gimeno Martínez.
Els que han tingut la sort de visitar este centre de fer ceramica de calitat i de conservar la seua tradicio, fent peces del segle XVIII, han eixit fent-se creus de la cantitat i la calitat de lo que alli esta expost. Les sales en els trespols cadascu d'una forma: Socarrats, escuts, motius florals, aixina com les reproduccions d'alfabeguers, plats, figures de soldats, etc., fan que este Museu particular siga unic i que tots els que venen a Manises volen vore personalment.
Trespol d'una de les sales del Museu
Estan a les ultimes en tecnologia, ya que en internet, tant en la seua uep, com en els blogs que tenen creats, informen i mostren des del proces de fer el barro, fins al modo i forma de fer un plat. Tambe les diferents tecniques que servixen per a fer la ceramica del Segle XVIII, que es la seua especialitat. No falten videos de la Historia Ceramica Manisera que s'han encarregat de fer i que es divulga per a coneiximent de tots. La ceramica tradicional valenciana, els articuls de regal, taulells, en diferents motius, servici de taula, murals o treballs per encarrec completen la gama de les diferents modalitats i opcions que oferix esta unica fabrica manisera.
U dels murals del Museu
Com el seu nom diu: LA CERÁMICA-MUSEO DE JOSÉ GIMENO MARTÍNEZ, es un Museu al que fa falta ajudar, al que les entitats culturals valencianes i sobre tot l'Ajuntament de Manises deurien de portar en “bandeja”, ya que en 2 hores en la fabrica t'emportes mes coneiximents de ceramica que tot un dia pegant voltes per Manises.
Vista d'atra sala del Museu
Quant dic ajudes tant locals com a provincials no em referixc a donar diners per a l'empresa, existixen ajudes no monetaries que valen igual, pero sobre tot tenim una legislacio que tracta de promoure i preservar el Nostre Patrimoni Cultural, i existixen els B.I.L. (Bens d'Interes Local) i els B.I.C. (Bens d'Interes Cultural), que son ajudes que la Generalitat, per mig del Patrimoni Cultural Valencià, dona a lo que val la pena conservar, i estes son dos actuacions-expedients que es deurien d'haver portat avant ya fa temps, no de paraula, de fets. Ixcà algun dia no tingam que arrepenedir-se de no haver-se menejat per a conservar u dels millors museus ceramics que existixen.

Vista de una de les sales del Museu


Trespol de socarrats en una de les sales del Museu

Vista de una de 7-9 sales que te el Museu
Per a finalisar desijar a tota Manises unes bones festes i a vore si som capaços de moure el . . . i pensar mes en la Nostra Manises i lo que NO fem per ella.
Pepe Esteve Navarro
Manises, Maig de 2013
                                                      Idioma Castellano o Español
                                                               en construcción
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario