BENVINGUTS AL BLOG DE MANISES EN LLINEA · BIENVENIDOS AL BLOG DE MANISES EN LÍNEA · WELCOME TO THE BLOG OF MANISES ONLINE · BIENVENUE SUR LE BLOG DE MANISES EN LIGNE

AGENDA MANISERA, FEBRERO 2018

AGENDA MANISERA, FEBRERO 2018

AM 01

AM 01

AM 02

AM 02

AM 03

AM 03

AM 04

AM 04

ACV 01

ACV 01

ACV 03

ACV 03
.

ACV 02

ACV 02

ACV 06

ACV 06

ACV 05

ACV 05

ACV 04 MUSEU GLEZ MARTÍ VALENCIA

ACV 04 MUSEU GLEZ MARTÍ VALENCIA

ACV 06 MUSEO GLEZ MARTÍ (01 al 28 de Febrero de 2018)

ACV 06 MUSEO GLEZ MARTÍ (01 al 28 de Febrero de 2018)
DON JUSTO VILAR DAVID FON UN BON HOME I UN EXCELENT PROFESSIONAL COM A DIRECTOR DEL PORT DE VALÉNCIA. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO

REP 01

REP 01
.
DON JUSTO VILAR DAVID FUE UN BUEN PADRE DE FAMILIA Y UN EXCELENTE PROFESIONAL COMO DIRECTOR DEL PUERTO DE VALENCIA. PINCHE EN LA FOTO PARA + INFO
CONEIX EL CATALEC D'U DELS FABRICANTES MANISERS DE FINALS DEL SEGLE XIX I PRINCIPI DEL XX. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO

REP 02 FÁBRICA DE BARTOLOMÉ MORA CARRASCO

REP 02 FÁBRICA DE BARTOLOMÉ MORA CARRASCO
.
DENTRO DE LA AMPLIA RELACIÓN DE FABRICANTES DE LOZA Y REFLEJO METÁLICO DE MANISES, DE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIO DEL XX, ESTÁ BARTOLOMÉ MORA CARRASCO. PINCHA EN LA FOTO PARA + INFORMACIÓN

EL NO-DO >NOTICIARIO Y DOCUMENTALES CINEMATOGRÁFICOS> PARLANT DE MANISES. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO

REP 03, NODO

EL NO-DO QUE SE PODÍA VER EN LAS SALAS DE CINE, DESDE 1943, EN QUE SE EDITÓ POR PRIMERA VEZ, HABLANDO DE MANISES. PINCHA EN LA FOTO PARA + INFO.


EL NO-DO, PARLA DE LA VISITA A L’AEROPORT MILITAR DE MANISES. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO

REP 04, NO-DO

EL NO-DO >NOTICIARIO Y DOCUMENTALES CINEMATOGRÁFICOS< nos HABLA SOBRE EL AEROPUERTO MILITAR DE MANISES. PINCHA EN LA FOTO PARA + INFO


CARRERS DE LA CIUTAT DE MANISES: CERAMISTE MARCIAL MARCO. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO


REP 05 CARRER MARCIAL MARCO

CALLES DE LA CIUDAD DE MANISES: CERAMISTA MARCIAL MARCO. PINCHE EN LA FOTO PARA + INFO


EL CERAMISTE ARTURO MORA, EN EL SEU TALLER, REPRODUINT PECES PER A L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN BATISTE. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO

REP 06, ARTURO MORA

ARTURO MORA, CERAMISTA MANISERO, TRABAJANDO PARA RECUPERAR LAS PIEZAS DEL SIGLO XVIII QUE SE HAN DETERIORADO EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MANISES. PINCHE EN LA FOTO PARA + INFO

S’ACOSTEN LES FALLES I LA JUNTA LOCAL HA ORGANISAT L’EXPOSICIÓ DEL NINOT. VISITA-LA I VOTA. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO

REP 07, FALLES 2018 NINOT

A PUNTO DE TERMINAR EL MES DE FEBRERO SE HA ABIERTO AL PÚBLICO >L’EXPOSICIÓ DEL NINOT< para QUE SE PUEDA VISITAR Y VOTAR AL “NINOT” QUE SERÁ INDULTADO Y QUE SE LIBRARÁ DE SER QUEMADO. PINCHA EN LA FOTO PARA + INFORMACIÓN

MANISES

REP 08

REP 08
MANISES
MANISES

REP 09

REP 09
MANISES
MANISES

REP 10

REP 10
MANISES

ESTE BLOG ESTA ESCRIT EN IDIOMA VALENCIÀ, NORMES DE LA R.A.C.V. (REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA), NORMES D'EL PUIG, I EN CASTELLÀ O ESPAÑOL

miércoles, 22 de octubre de 2014

MESTRES ARTESANS CERAMISTES - MAESTROS ARTESANOS CERAMISTAS


BIOGRAFIES DELS
BIOGRAFÍAS DE LOS


Articul Bilingüe

Idiomá Valencià
Un reconeiximent public ad estes persones es lo manco que es pot fer, i es lo que se mereixen. La seua idiosincrasia en totes i cadascuna de les facetes de la seua vida els han portat a ocupar llocs rellevants en el seu ofici, uns ensenyant, atres dedicant-se a la fabricacio en el seu chicotet taller -o fabrica- (que no era tal, perque ell era el primer en estar cara a la paret treballant el barro i portant les mans brutes), atres pintant en les diverses fabriques que abans existien en la Nostra Ciutat.
Parlar dels Ceramistes Manisers (homens i dones) no es cap problema, el problema es poder resumir tota l'extensa activitat que han desenrollat a lo llarc de tota la seua vida, en les diverses facetes que han portat a cap, sense deixar-se'n ninguna.
Manises ha tingut molts i molt bons ceramistes, uns han segut “fabricants” (entre cometes) perque a cap de les fabriques artesanals es podia denominar d'esta forma, ya que per a que una empresa fora chicoteta feen falta (o fea falta abans) de 150 treballadors en avant, i Manises no tenia cap fabrica en esta cantitat d'operaris. Atra cosa es que fora de taulells, com Cedolesa, que si que aplegava ad esta calificació.
Abans i ara han segut els motors de l'economia manisera. Ad ells els mereix l'honor de que Manises siga coneguda internacionalment. Gracies al seu ingeni, creativitat i decisicio per a portar-ho avant, de Manises han eixit maravelles fetes per la ma de l'home i pintades per homens i dones -que han segut igual o millor que els homens-.
Dins de l'apartat de Mestres Ceramistes Manisers incloc -com no podia ser d'atra manera- a les dones que, en la seua innata clarividencia i espontaneïtat, moltes vegades eren les que feen les mostres (nous decorats) i els ensenyaven a l'Amo (paraula que definia al propietari de la fabrica o taller), per a vore si li agradava. D'esta forma han eixit infinitat de decoracions que eren l'enveja i el prestigi de tota una llarga generacio de ceramistes i marcaven tendencia en els diferents mostraris que cada fabrica tenia.
Per ultim, no sols de ceramistes que treballaven en Manises, vaig a parlar, tambe vaig a incloure ad eixos ceramistes que en el seu treball han donat prestigi i han aprofitat la seua carrera professional per a difondre i ensenyar l'Historia, el Patrimoni i la Ceramica de Manises i de la seua proyeccio al Mon.
Escomence esta recopilacio i divulgacio de les vides i obres d'estos manisers, en quatre persones que es mereixen (tots/totes se ho mereixen i poc a poc anire introduint-los en este recopilatori) estes lloances, per a que tot el Poble de Manises els conega i sapia el cóm i perqué de les coses, que les coses no son flor d'un dia, sino d'una trayectoria i treball que durant molts anys han contribuït a que tingam l'Historia que tenim.

De tot sols una decepció que perdura pel temps i és que totes les creacions artistiques i ornamentals no es poden vore en cap Museu de Manises, ya que'ls que actualment existixen no reflectixen la varietat, diversitat i esplendor de la nostra ceramica manisera del segle XIX i XX, per lo que torne a solicitar la creacio del MUSEU DE CERÀMICA POPULAR CONTEMPORÀNIA DE MANISES, que fa anys vinc reivindicant. Espere que abans que desapareguen estes obres d'art, hi haixca voluntat per a portar-ho a cap.
Quatre noms vaig a posar en esta primera entrega. Despuix de mes d'any i mig parlant en ells, posant-los en antecedents de lo que pensava fer, ara tinc l'Honor de poder incloure-los en el Blog. Ningú d'ells m'ha posat cap d'impediment i un dia els vaig citar en el Parc d'Els Filtres de Manises i alli varen posar (una sessió fotografica en harmonia i “bon rollo”) per a fer una presentacio en conjunt i particular, ya que -baix el meu punt de vista- se ho mereixen. Son professions i treballs molt diversos i que dona a entendre lo grans i bons que son el Ceramistes Manisers:


D'esquerra a dreta:

José Luis Luna Vilar, Paco Romero Botet, Enrique Cases Cerveró
i José Royo Vilar.
Espere que tant la biografia com les fotografies que'ls acompanyen siguen aclaridores i nos ajuden a coneixer -un poc mes- als nostres conciutadans, Manisers Ilustres de Manises.
Pepe Esteve.
PD: Com sempre, tots els texts i fotografies que aci apareixen es poden copiar, guardar, imprimir, reenviar, etc., etc., etc., ya que no existix cap restriccio al tindre la plena autorisacio dels autors, a l'igual que yo done la meua a tot lo que tinc publicat en el Blog de Manises Online.

Idioma Castellano o Español

El reconocimiento público a estas personas es lo menos que se puede hacer, y es lo que, a mi entender, se merecen. Su forma de ser y de actuar en todas y cada una de las facetas de su vida profesional les han llevado a ocupar sitios de importancia en su oficio, unas veces enseñando, otras dedicándose a la fabricación artesana en su pequeño taller -o fábrica- (que no era tal, porque él era el primero en estar cara a la pared trabajando el barro y teniendo sus manos sucias de la arcilla con la que estaba trabajando) y otros pintando en las diferentes fábricas que antes existían en Nuestra Ciudad.
Hablar de los Ceramistas Maniseros (hombres y mujeres) no es ningún problema, el problema en sí, radica es poder resumir en poco espacio toda la extensa actividad que han desarrollado a lo largo de toda su vida, en las diversas facetas que han llevado a cabo.
Manises ha tenido muchos y muy buenos ceramistas, unos han sido “fabricantes” (entre comillas) porque a ninguna de las fábricas artesanales se les podía llamar de esta forma, ya que para que una empresa fuese pequeña hacían falta (o por lo menos así era antes) de 150 trabajadores en adelante, y Manises no tenía ninguna fábrica con esta cantidad de operarios. Otra cosa es que fuese de azulejos, como Cedolesa, que si que llegaba a esta calificación.
Antes y ahora han sido los motores de la economía manisera. Ellos merecen el honor de que Manises sea conocida internacionalmente. Gracias a su ingenio, creatividad y decisión para llevar su trabajo adelante, de Manises han salido maravillas hechas por la mano del hombre y pintadas por hombres y mujeres -que han sido igual o mejor que los hombres-.
Dentro del apartado de Maestros Artesanos Ceramistas Maniseros incluyo -como no podía ser de otra manera- a las mujeres que, en su innata clarividencia y espontaneidad, muchas veces eran las que hacían las muestras (nuevos decorados) y los enseñaban al “Amo” (palabra que definía al propietario de la fábrica o taller), para ver si le gustaba. De esta forma han salido infinidad de decoraciones que eran la envidia y el prestigio de toda una larga generación de pintores y pintoras que marcaron la tendencia en los diferentes catálogos que cada fábrica tenía.
Por último, no solo de ceramistas que trabajaban en Manises voy a hablar, también voy a incluir a esos ceramistas que en su trabajo han dado prestigio y han aprovechado su carrera profesional para difundir y enseñar la Historia, el Patrimonio y la Cerámica de Manises y de su proyección al Mundo.
Empiezo esta recopilación y divulgación de las vidas y obras de estos maniseros, con cuatro personas que se merecen (todos/todas se lo merecen y poco a poco iré introduciéndoles en este recopilatorio) estas alabanzas, para que todo el Pueblo de Manises los conozca y sepa el cómo y el porqué de las cosas, que no son flor de un día, sino de una trayectoria y trabajo que durante muchos años han contribuido a que tengamos la Historia que tenemos.
De todo solo una decepción perdura en el tiempo, y és que todas las creaciones artísticas y ornamentales no se puedan ver en ningún Museo de Manises, ya que los que actualmente existen no reflejan la variedad, diversidad y esplendor de nuestra cerámica manisera del siglo XIX y XX, por lo que vuelvo a solicitar la creación del MUSEO DE CERÁMICA POPULAR CONTEMPORÁNEA DE MANISES, que hace años vengo reivindicando. Espero que antes de que desaparezcan todas estas obras de arte se pueda llevar a cabo.

De izquierda a derecha:
José Luis Luna Vilar, Paco Romero Botet, José Royo Vilar
y Enrique Cases Cerveró.

Cuatro nombres voy a poner en esta primera entrega. Después de más de año y medio de hablar con ellos, explicándoles lo que pensaba hacer, ahora tengo el Honor de poderlos incluir en el Blog. Ninguno de ellos me ha puesto ningún impedimento, y un día los cité en el Parque “Els Filtres” de Manises y allí posaron (una sesión fotográfica en armonía y “buen rollo”) para hacer una presentación en conjunto y particular, ya que -bajo mi punto de vista- se lo merecen. Son profesiones y trabajos muy diferentes y que nos da a entender lo grande y buenos que son los Ceramistas Maniseros.
Espero que tanto la biografía como las fotografías que les acompañan sirvan para conocer -un poco más- a nuestros conciudadanos, Maniseros Ilustres de Manises.
Pepe Esteve.
PD: Como siempre, todos los textos y fotografías que aquí aparecen se pueden copiar, guardar, imprimir, reenviar, etc., etc., etc., ya que no existe ninguna restricción por tener la plena autorización de los biografiados, al igual que yo la doy a todo lo que tengo publicado en el Blog de Manises Online.
RELACIÓN DE LOS BIOGRAFIADOS POR ORDEN ALFABÉTICO:
Enrique Cases Cerveró


José Luis Luna Vilar


José Royo VilarPaco Romero Botet
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario