.

.

BENVINGUTS AL BLOG DE MANISES EN LLINEA · BIENVENIDOS AL BLOG DE MANISES EN LÍNEA · WELCOME TO THE BLOG OF MANISES ONLINE · BIENVENUE SUR LE BLOG DE MANISES EN LIGNE

.

.

.

.

.

.

AGENDA MANISERA, AGOST 2017

AGENDA MANISERA, AGOST 2017

AM 01

AM 01
.

AM 04

AM 04
.

AM 03

AM 03

.

.

ACV 02

ACV 02

ACV 03

ACV 03
.

ACV 01

ACV 01

ACV 06 MUSEO GLEZ MARTÍ (01 de Julio al 31 de Agosto 2017)

ACV 06 MUSEO GLEZ MARTÍ (01 de Julio al 31 de Agosto 2017)

.

.

.

.

MOROS I CRISTIANS DE MANISES 2017. RESUM DELS ACTES I DESFILES CELEBRATS. PUCHA EN LA FOTO PER A + INFO.

REP 01 MOROS I CRISTIANS 2017 ACTES CELEBRATS

REP 01 MOROS I CRISTIANS 2017 ACTES CELEBRATS
.

DESFILE FINAL MOROS I CRISTIANS 2017

MOROS I CRISTIANS DE MANISES 2017. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS DESFILES Y ACTOS CELEBRADOS. PINCHA EN LA FOTO PARA MÁS INFORMACIÓN.

.

.

VICENTE MARTÍNEZ I ANTONIO CORDERO INAUGUREN UNA ORIGINAL EXPOSICIO EN AVEC-GREMI. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO

REP 02 DIA 6, EXPOSICIÓN EN AVEC GREMIO

REP 02 DIA 6, EXPOSICIÓN EN AVEC GREMIO
.

ORIGINAL EXPOSICIÓN DE DOS ARTESANOS CERAMISTAS EN AVEC-GREMIO. PINCHA EN LA FOTO PARA MÁS INFORMACIÓN.

.

.
MANISES

REP 03 DIA 12 AMFORA D'OR A PEPE ROYO VILAR

REP 03 DIA 12 AMFORA D'OR A PEPE ROYO VILAR
.
MANISES

.

.
MANISES

REP 04, DIA 15 I 16 FESTA DE LA CERÀMICA

REP 04, DIA 15 I 16 FESTA DE LA CERÀMICA
.
MANISES

.

.
MANISES

REP 05, DIA 15 LA CORDÀ

REP 05, DIA 15 LA CORDÀ
.
MANISES

.

.

ELS CERAMISTES OFERIXEN UNA EXPOSICIO EN EL CENTRE CULTURAL “EL ARTE” AB MOTIU DE LES FESTES DE MANISES. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO.

REP 06, DIA 16 EXPOSICIÓN DE ARTESANOS EN EL ADIFICIO CULTURAL EL ARTE

REP 06, DIA 16 EXPOSICIÓN DE ARTESANOS EN EL ADIFICIO CULTURAL EL ARTE
.

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES LOS CERAMISTAS DE MANISES EXPONEN EN EL CENTRO CULTURAL EL ARTE. PINCHE EN LA FOTO PARA MÁS INFORMACIÓN.

.

.
MANISES

REP 07, DIA 18 LA CABALGATA DE LA CERÁMICA

REP 07, DIA 18 LA CABALGATA DE LA CERÁMICA
MANISES

.

.
MANISES

REP 08, DIA 19 FIESTA A SANTAS JUSTA Y RUFINA

REP 08, DIA 19 FIESTA A SANTAS JUSTA Y RUFINA
MANISES

.

.

LA FESTA DE LA TRASLACIÓ, 266 ANYS DE TRADICIONS MANISERES. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO.

REP 09 DIA 14 D'AGOST LA TRASLACIÓ

ESTE 14 DE AGOSTO SE HA CELEBRADO LA FIESTA DE LA “TRASLACIÓ”, CONMEMORANDO LOS 266 AÑOS DE LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA. PINCHE EN LA FOTO PARA MÁS INFO.

-

-
MANISES

REP 10

REP 10
MANISES

ESTE BLOG ESTA ESCRIT EN IDIOMA VALENCIÀ, NORMES DE LA R.A.C.V. (REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA), NORMES D'EL PUIG, I EN CASTELLÀ O ESPAÑOL

jueves, 23 de abril de 2015

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2015DIA DEL LLIBRE, 23 D'ABRIL
DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
Y
DEL DERECHO DE AUTOR

XX ANIVERSARIO (1995-2015)
EN QUE LA U.N.E.S.C.O.
(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA), LO PROCLAMÓ.


Articul Bilingüe


Idioma Valencià

Hui dia 23 d'Abril es commemora en tot lo Mon, el DIA DEL LLIBRE i els valencians tenim que estar orgullosos de que una paisà nostre, un valencià, fora el que gracies a la seua perseverancia, claretat d'idees i sentit de lo que representa el coneiximent i l'educacio per a les persones, insistira en demanar en la seua epoca, en els anys 1920 del Segle XX, que el llibre fora un dret per a tots, que es pogueren llegir i que aplegara a tots els ciutadans. Un atre valencià que mos fa estar orgullosos de SER VALENCIANS.  

Vicente Clavell Andrés, este VALENCIÀ UNIVERSAL, periodiste, escritor i editor, naix en Valencia en l'any 1888, i sent molt jove (als 19 anys) entra a formar part de l'equip de redaccio del diari El Pueblo, dirigit per Félix Azzati, que continuava la llavor de Vicente Blasco i Ibanyez en la seua editorial Prometeo.

En 1913 -en 25 anys- es trasllada a Madrit i publica articuls en diaris com: “El Parlamentario”, “El País”, “El Radical”, demostrant en tots els seus escrits la seua inquietut lliteraria i actiu en el republicanisme. En 1914 es nomenat secretari del Congres Republicà Regional en Valencia.

En 1916 torna a Valencia i crea l'Editorial Cervantes, en recort de Miguel de Cervantes, que passa a ser l'emblema i guia de la seua empresa i per al foment de la llectura, ab el fi de promoure i difondre l'interes de llegir a tota la societat espanyola.

Com a traductor d'obres estrangeres i com a prologuiste -i per mig de la seua editorial- s'encarrega de fer aplegar a tota Espanya als classics i ensajos que anaven apareguent, tant en frances, angles i buscant lo millor de cada pais per a donar-ho a coneixer, en companyia del gran equip de colaboradors valencians.

En l'any 1920 es trasllada a viure a Barcelona, pero continua colaborant en les revistes de la seua terra com La Barraca o el Cuento del Dumenche, ya que encara que viu molts anys en Barcelona, no pert el contacte en la seua terra VALENCIA.

En 1922 es creen en Madrit i Barcelona les Cambres del Llibre i en l'any 1923 es nomenat Vicepresident i Conseller de la Cambra del Llibre en Barcelona i és allí on Vicente Clavel propon la celebracio del Dia del Llibre, ab el fi de fomentar la llectura en tots els ambits de la societat. En est any 1923 i posteriorment en 1924 continua demanant la creacio del Dia del Llibre, i finalment és en 1925 quan torna a reiterar la seua creacio, se'n va a Madrit i comença a fer les gestions oportunes, aprofitant que es varen juntar les Cambres del Llibre de Madrit i Barcelona, creant el Comite Oficial del Llibre que aplegaria a oficialisar el DIA DEL LLIBRE EN ESPANYA.

El Rei Alfons XIII va firmar el 6 de Febrer de 1926, el decret pel que se creava oficialment el 23 d'Abril, el “DÍA o FIESTA DEL LIBRO”, commemorant que este dia de 1616 va morir Miguel de Cervantes i William Shakespeare , entre atres.

A proposta de l'Unio Internacional d'Editors, el Govern Espanyol presenta a la UNESCO (Organisacio de las Nacions Unides per a l'Educacio, la Ciencia i la Cultura) la solicitut de que el dia 23 d'Abril fora declarat “DÍA MUNDIAL DEL LIBRO y DEL DERECHO DE AUTOR”, quedant aprovat este mateix 1995, que ara es complixen els 20 anys.
Encara que la declaracio de l'UNESCO es va aprovar en 1995, des de 1926, en que es va firmar el decret per Alfons XIII, totes les nacions d'Hispanoamerica es fan resò de l'acontenyiment i cadascuna d'elles, a part de Dia del Llibre, tambe nomena este dia com Dia de l'Idioma (com per eixemple Colombia), en reconeiximent a l'idioma espanyol, on hui en dia el parlem mes de 500 millons de persones, en l'ajuda, recolzament i beneplacit de l'Institut Cervantes.

El decret i reglament que va firmar el Rei Alfons XIII, els seus 15 articuls, els va redactar Vicente Clavel i en ells enumera las activitats i actes a celebrar en els centres docents, establiments penitenciaris o de beneficiencia que seria el dedicar un temps a la llectura i estudi dels texts que enaltiren a la Patria i al Llibre Espanyol.

Atre articul del reglament tracta sobre la creacio de biblioteques publiques, ya que a principi del Segle XIX les biblioteques que existien en Espanya eren privades o d'us restringit, i les biblioteques d'academies, societats economiques (com la Societat Economica d'Amics del Pais) i circuls culturals sols permetien l'us i consulta als membres o socis d'elles, per lo que era impossible tindre acces, i ell lo que volia era obrir i posar a disposicio del ciutadà tot el saber i coneiximent que guardaven els llibres, per lo que la seua proposta era que devien de ser -principalment- les diputacions i ajuntaments els que es dedicaren a crear i posar en funcionament estes biblioteques.

De Vicente Clavel es poden dir moltes coses, totes elles destacades accions en pro de la cultura, del libre i les publicacions. Destaquen la coleccio de llibres de relats infantils. Tambe en Barcelona, en la seua editorial, publica “HISTORIA DE ESPAÑA, ENCICLOPEDIA GRÁFICA”, i immediatament una coleccio dedicada a diverses ciutats espanyoles: Sevilla, Burgos, Salamanca, Barcelona, etc.

Just es reivindicar a un VALENCIÀ ILUSTRE I UNIVERSAL, que gracies ad ell, a la seua constancia i convinccions, hui estem celebrant est acontenyiment.

Per a finalisar un refrà d'un escritor espanyol, Mariano José de Larra (1809-1837) que diu:

“Por grandes y profundos que sean los conocimientos de un hombre, el día menos pensado encuentra en el libro que menos valga a sus ojos, alguna frase que le enseña algo que ignora”.

Pepe Esteve i Navarro.
Membre corresponent de l'Institut d'Estudis Valencians.

Bibliografia: LP de 1996, Estudi i publicacions de l'Universitat d'Alacant, web de la UNESCO, ABC.es, i informacions de ueps i blogs d'editorials espanyoles.

PD: Este text s'ha editat per l'Ajuntament de Manises i es va llegir el divendres dia 17 d'Abril, en la Biblioteca de la Casa de Cultura, en el Marató de LLectura que tingué lloc com a preludi del Dia del Llibre, que es va celebrar en els jardins de la C. de C. el dissabte 18 i dumenge 19 d'Abril.

Per a coneixer un poc mes a Vicente Clavel Andrés i tota la seua trayectoria, llegir lo que l'Universitat d'Alacant ha edidat d'ell:


.

Aprofitant la data del DIA DEL LLIBRE i la reivindicacio en llegir i coneixer un poc mes la nostra propia Historia, he enviat un correu electronic invitant a comprar llibres que nos aporten mes llum i coneiximents a lo que ya sabem sobre Manises i els Valencians.


Historia de Manises. Idioma Castellà.Historia de Valencia. Idioma Castellà.
Historia Valenciana. Idioma Valencià
Historia i Fets dels Valencians. Idioma Valencià.

Per a poder obtindre els llibres en Manises està l'Associacio Cultural EL CENTENAR DE LA PLOMA, que en la seua biblioteca dispon d'eixemplars per a qui estiga interessat.

Contacte en EL CENTENAR DE LA PLOMA:

Facebook: https://www.facebook.com/CPManises 
Correu Electronic: manises_100ploma@yahoo.es 


en construcción


Idioma Castellano o Español
 HIMNO AL LIBRO 

Coro
En himnos fervientes cantemos al libro;
loor a Cervantes ingenio, español;
por la alta cultura constantes velemos
y vibre en nuestra alma de España el honor.

Estrofas
Preciados tesoros los libros encierran,
guardando en sus hojas del mundo el saber,
pues ellos conservan las piedras preciosas
del Templo del Arte, la Ciencia y la Fé.

Sus bellas ideas deleitan e instruyen;
sus sanos consejos infunden amor,
orientan al hombre por rectos senderos
que el alma encaminan al Trono de Dios.

Surgida la imprenta, cundió el libro bueno,
que es arca sagrada del cielo joyel;
el hombre prudente lo estudia y conserva
hallando en su esencia su amigo más fiel.

El joven que abriga amor a los libros
y liba en sus hojas que pétalos son
la miel de la ciencia, cual dulce ambrosía,
será coronado de gloria y honor.

La patria nos pide que amemos al libro,
que encierra el tesoro del patrio solar,
sigamos su curso, bebamos, sedientos
en sus puras fuentes feliz manantial.

Fundad bibliotecas de sana lectura;
honrad al Gobierno que el libro ensalzó,
creando su Día, buscando en su seno,
de España el progreso con férvido amor.

La infancia que extrae de puras fontanas
las máximas bellas del noble vivir
es prenda segura de paz y armonía,
aurora esplendente de vida feliz.

Guirnalda de rosas corone las sienes
y un nimbo de gloria circunde la faz
de cuantos tributo de ciencia llevaran,
en mística ofrenda, de España al altar. 


Con motivo de esta celebración el poeta Julio Menéndez compuso el Himno al Libro que fue publicado el día 09 de octubre de 1926 en La voz de Peñaranda.
No hay comentarios:

Publicar un comentario