BENVINGUTS AL BLOG DE MANISES EN LLINEA · BIENVENIDOS AL BLOG DE MANISES EN LÍNEA · WELCOME TO THE BLOG OF MANISES ONLINE · BIENVENUE SUR LE BLOG DE MANISES EN LIGNE

AGENDA MANISERA, FEBRERO 2018

AGENDA MANISERA, FEBRERO 2018

AM 01, PLE DE FEBRER

AM 01, PLE DE FEBRER

AM 02

AM 02

AM 03

AM 03

AM 04, ASSO VEÏNS

AM 04, ASSO VEÏNS

ACV 01

ACV 01

ACV 03

ACV 03
.

ACV 02

ACV 02

ACV 06

ACV 06

ACV 05

ACV 05

ACV 04 MUSEU GLEZ MARTÍ VALENCIA

ACV 04 MUSEU GLEZ MARTÍ VALENCIA

ACV 06 MUSEO GLEZ MARTÍ (01 al 28 de Febrero de 2018)

ACV 06 MUSEO GLEZ MARTÍ (01 al 28 de Febrero de 2018)
DON JUSTO VILAR DAVID FON UN BON HOME I UN EXCELENT PROFESSIONAL COM A DIRECTOR DEL PORT DE VALÉNCIA. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO

REP 01

REP 01
.
DON JUSTO VILAR DAVID FUE UN BUEN PADRE DE FAMILIA Y UN EXCELENTE PROFESIONAL COMO DIRECTOR DEL PUERTO DE VALENCIA. PINCHE EN LA FOTO PARA + INFO
CONEIX EL CATALEC D'U DELS FABRICANTES MANISERS DE FINALS DEL SEGLE XIX I PRINCIPI DEL XX. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO

REP 02 FÁBRICA DE BARTOLOMÉ MORA CARRASCO

REP 02 FÁBRICA DE BARTOLOMÉ MORA CARRASCO
.
DENTRO DE LA AMPLIA RELACIÓN DE FABRICANTES DE LOZA Y REFLEJO METÁLICO DE MANISES, DE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIO DEL XX, ESTÁ BARTOLOMÉ MORA CARRASCO. PINCHA EN LA FOTO PARA + INFORMACIÓN

EL NO-DO >NOTICIARIO Y DOCUMENTALES CINEMATOGRÁFICOS> PARLANT DE MANISES. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO

REP 03, NODO

EL NO-DO QUE SE PODÍA VER EN LAS SALAS DE CINE, DESDE 1943, EN QUE SE EDITÓ POR PRIMERA VEZ, HABLANDO DE MANISES. PINCHA EN LA FOTO PARA + INFO.


EL NO-DO, PARLA DE LA VISITA A L’AEROPORT MILITAR DE MANISES. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO

REP 04, NO-DO

EL NO-DO >NOTICIARIO Y DOCUMENTALES CINEMATOGRÁFICOS< nos HABLA SOBRE EL AEROPUERTO MILITAR DE MANISES. PINCHA EN LA FOTO PARA + INFO


CARRERS DE LA CIUTAT DE MANISES: CERAMISTE MARCIAL MARCO. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO


REP 05 CARRER MARCIAL MARCO

CALLES DE LA CIUDAD DE MANISES: CERAMISTA MARCIAL MARCO. PINCHE EN LA FOTO PARA + INFO


EL CERAMISTE ARTURO MORA, EN EL SEU TALLER, REPRODUINT PECES PER A L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN BATISTE. PUNCHE EN LA FOTO PER A + INFO

REP 06, ARTURO MORA

ARTURO MORA, CERAMISTA MANISERO, TRABAJANDO PARA RECUPERAR LAS PIEZAS DEL SIGLO XVIII QUE SE HAN DETERIORADO EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE MANISES. PINCHE EN LA FOTO PARA + INFO

S’ACOSTEN LES FALLES I LA JUNTA LOCAL HA ORGANISAT L’EXPOSICIÓ DEL NINOT. VISITA-LA I VOTA. PUNCHA EN LA FOTO PER A + INFO

REP 07, FALLES 2018 NINOT

A PUNTO DE TERMINAR EL MES DE FEBRERO SE HA ABIERTO AL PÚBLICO >L’EXPOSICIÓ DEL NINOT< para QUE SE PUEDA VISITAR Y VOTAR AL “NINOT” QUE SERÁ INDULTADO Y QUE SE LIBRARÁ DE SER QUEMADO. PINCHA EN LA FOTO PARA + INFORMACIÓN

MANISES

REP 08

REP 08
MANISES
MANISES

REP 09

REP 09
MANISES
MANISES

REP 10

REP 10
MANISES

ESTE BLOG ESTA ESCRIT EN IDIOMA VALENCIÀ, NORMES DE LA R.A.C.V. (REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA), NORMES D'EL PUIG, I EN CASTELLÀ O ESPAÑOL

jueves, 23 de abril de 2015

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2015DIA DEL LLIBRE, 23 D'ABRIL
DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
Y
DEL DERECHO DE AUTOR

XX ANIVERSARIO (1995-2015)
EN QUE LA U.N.E.S.C.O.
(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA), LO PROCLAMÓ.


Articul Bilingüe


Idioma Valencià

Hui dia 23 d'Abril es commemora en tot lo Mon, el DIA DEL LLIBRE i els valencians tenim que estar orgullosos de que una paisà nostre, un valencià, fora el que gracies a la seua perseverancia, claretat d'idees i sentit de lo que representa el coneiximent i l'educacio per a les persones, insistira en demanar en la seua epoca, en els anys 1920 del Segle XX, que el llibre fora un dret per a tots, que es pogueren llegir i que aplegara a tots els ciutadans. Un atre valencià que mos fa estar orgullosos de SER VALENCIANS.  

Vicente Clavell Andrés, este VALENCIÀ UNIVERSAL, periodiste, escritor i editor, naix en Valencia en l'any 1888, i sent molt jove (als 19 anys) entra a formar part de l'equip de redaccio del diari El Pueblo, dirigit per Félix Azzati, que continuava la llavor de Vicente Blasco i Ibanyez en la seua editorial Prometeo.

En 1913 -en 25 anys- es trasllada a Madrit i publica articuls en diaris com: “El Parlamentario”, “El País”, “El Radical”, demostrant en tots els seus escrits la seua inquietut lliteraria i actiu en el republicanisme. En 1914 es nomenat secretari del Congres Republicà Regional en Valencia.

En 1916 torna a Valencia i crea l'Editorial Cervantes, en recort de Miguel de Cervantes, que passa a ser l'emblema i guia de la seua empresa i per al foment de la llectura, ab el fi de promoure i difondre l'interes de llegir a tota la societat espanyola.

Com a traductor d'obres estrangeres i com a prologuiste -i per mig de la seua editorial- s'encarrega de fer aplegar a tota Espanya als classics i ensajos que anaven apareguent, tant en frances, angles i buscant lo millor de cada pais per a donar-ho a coneixer, en companyia del gran equip de colaboradors valencians.

En l'any 1920 es trasllada a viure a Barcelona, pero continua colaborant en les revistes de la seua terra com La Barraca o el Cuento del Dumenche, ya que encara que viu molts anys en Barcelona, no pert el contacte en la seua terra VALENCIA.

En 1922 es creen en Madrit i Barcelona les Cambres del Llibre i en l'any 1923 es nomenat Vicepresident i Conseller de la Cambra del Llibre en Barcelona i és allí on Vicente Clavel propon la celebracio del Dia del Llibre, ab el fi de fomentar la llectura en tots els ambits de la societat. En est any 1923 i posteriorment en 1924 continua demanant la creacio del Dia del Llibre, i finalment és en 1925 quan torna a reiterar la seua creacio, se'n va a Madrit i comença a fer les gestions oportunes, aprofitant que es varen juntar les Cambres del Llibre de Madrit i Barcelona, creant el Comite Oficial del Llibre que aplegaria a oficialisar el DIA DEL LLIBRE EN ESPANYA.

El Rei Alfons XIII va firmar el 6 de Febrer de 1926, el decret pel que se creava oficialment el 23 d'Abril, el “DÍA o FIESTA DEL LIBRO”, commemorant que este dia de 1616 va morir Miguel de Cervantes i William Shakespeare , entre atres.

A proposta de l'Unio Internacional d'Editors, el Govern Espanyol presenta a la UNESCO (Organisacio de las Nacions Unides per a l'Educacio, la Ciencia i la Cultura) la solicitut de que el dia 23 d'Abril fora declarat “DÍA MUNDIAL DEL LIBRO y DEL DERECHO DE AUTOR”, quedant aprovat este mateix 1995, que ara es complixen els 20 anys.
Encara que la declaracio de l'UNESCO es va aprovar en 1995, des de 1926, en que es va firmar el decret per Alfons XIII, totes les nacions d'Hispanoamerica es fan resò de l'acontenyiment i cadascuna d'elles, a part de Dia del Llibre, tambe nomena este dia com Dia de l'Idioma (com per eixemple Colombia), en reconeiximent a l'idioma espanyol, on hui en dia el parlem mes de 500 millons de persones, en l'ajuda, recolzament i beneplacit de l'Institut Cervantes.

El decret i reglament que va firmar el Rei Alfons XIII, els seus 15 articuls, els va redactar Vicente Clavel i en ells enumera las activitats i actes a celebrar en els centres docents, establiments penitenciaris o de beneficiencia que seria el dedicar un temps a la llectura i estudi dels texts que enaltiren a la Patria i al Llibre Espanyol.

Atre articul del reglament tracta sobre la creacio de biblioteques publiques, ya que a principi del Segle XIX les biblioteques que existien en Espanya eren privades o d'us restringit, i les biblioteques d'academies, societats economiques (com la Societat Economica d'Amics del Pais) i circuls culturals sols permetien l'us i consulta als membres o socis d'elles, per lo que era impossible tindre acces, i ell lo que volia era obrir i posar a disposicio del ciutadà tot el saber i coneiximent que guardaven els llibres, per lo que la seua proposta era que devien de ser -principalment- les diputacions i ajuntaments els que es dedicaren a crear i posar en funcionament estes biblioteques.

De Vicente Clavel es poden dir moltes coses, totes elles destacades accions en pro de la cultura, del libre i les publicacions. Destaquen la coleccio de llibres de relats infantils. Tambe en Barcelona, en la seua editorial, publica “HISTORIA DE ESPAÑA, ENCICLOPEDIA GRÁFICA”, i immediatament una coleccio dedicada a diverses ciutats espanyoles: Sevilla, Burgos, Salamanca, Barcelona, etc.

Just es reivindicar a un VALENCIÀ ILUSTRE I UNIVERSAL, que gracies ad ell, a la seua constancia i convinccions, hui estem celebrant est acontenyiment.

Per a finalisar un refrà d'un escritor espanyol, Mariano José de Larra (1809-1837) que diu:

“Por grandes y profundos que sean los conocimientos de un hombre, el día menos pensado encuentra en el libro que menos valga a sus ojos, alguna frase que le enseña algo que ignora”.

Pepe Esteve i Navarro.
Membre corresponent de l'Institut d'Estudis Valencians.

Bibliografia: LP de 1996, Estudi i publicacions de l'Universitat d'Alacant, web de la UNESCO, ABC.es, i informacions de ueps i blogs d'editorials espanyoles.

PD: Este text s'ha editat per l'Ajuntament de Manises i es va llegir el divendres dia 17 d'Abril, en la Biblioteca de la Casa de Cultura, en el Marató de LLectura que tingué lloc com a preludi del Dia del Llibre, que es va celebrar en els jardins de la C. de C. el dissabte 18 i dumenge 19 d'Abril.

Per a coneixer un poc mes a Vicente Clavel Andrés i tota la seua trayectoria, llegir lo que l'Universitat d'Alacant ha edidat d'ell:


.

Aprofitant la data del DIA DEL LLIBRE i la reivindicacio en llegir i coneixer un poc mes la nostra propia Historia, he enviat un correu electronic invitant a comprar llibres que nos aporten mes llum i coneiximents a lo que ya sabem sobre Manises i els Valencians.


Historia de Manises. Idioma Castellà.Historia de Valencia. Idioma Castellà.
Historia Valenciana. Idioma Valencià
Historia i Fets dels Valencians. Idioma Valencià.

Per a poder obtindre els llibres en Manises està l'Associacio Cultural EL CENTENAR DE LA PLOMA, que en la seua biblioteca dispon d'eixemplars per a qui estiga interessat.

Contacte en EL CENTENAR DE LA PLOMA:

Facebook: https://www.facebook.com/CPManises 
Correu Electronic: manises_100ploma@yahoo.es 


en construcción


Idioma Castellano o Español
 HIMNO AL LIBRO 

Coro
En himnos fervientes cantemos al libro;
loor a Cervantes ingenio, español;
por la alta cultura constantes velemos
y vibre en nuestra alma de España el honor.

Estrofas
Preciados tesoros los libros encierran,
guardando en sus hojas del mundo el saber,
pues ellos conservan las piedras preciosas
del Templo del Arte, la Ciencia y la Fé.

Sus bellas ideas deleitan e instruyen;
sus sanos consejos infunden amor,
orientan al hombre por rectos senderos
que el alma encaminan al Trono de Dios.

Surgida la imprenta, cundió el libro bueno,
que es arca sagrada del cielo joyel;
el hombre prudente lo estudia y conserva
hallando en su esencia su amigo más fiel.

El joven que abriga amor a los libros
y liba en sus hojas que pétalos son
la miel de la ciencia, cual dulce ambrosía,
será coronado de gloria y honor.

La patria nos pide que amemos al libro,
que encierra el tesoro del patrio solar,
sigamos su curso, bebamos, sedientos
en sus puras fuentes feliz manantial.

Fundad bibliotecas de sana lectura;
honrad al Gobierno que el libro ensalzó,
creando su Día, buscando en su seno,
de España el progreso con férvido amor.

La infancia que extrae de puras fontanas
las máximas bellas del noble vivir
es prenda segura de paz y armonía,
aurora esplendente de vida feliz.

Guirnalda de rosas corone las sienes
y un nimbo de gloria circunde la faz
de cuantos tributo de ciencia llevaran,
en mística ofrenda, de España al altar. 


Con motivo de esta celebración el poeta Julio Menéndez compuso el Himno al Libro que fue publicado el día 09 de octubre de 1926 en La voz de Peñaranda.
No hay comentarios:

Publicar un comentario